Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych Państwa jako opiekunów prawnych oraz dzieci korzystających ze świadczonych przez nas usług edukacyjnych jest Szkoła Języków Obcych Eureka Piotr Sobczak, z siedzibą w: Sosnowiec, ul. Wybickiego 14, NIP: 644-334-02-29;
 2. przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk dzieci oraz ich opiekunów, numeru PESEL opiekuna, jego adresu zamieszkania oraz kontaktowych numerów telefonów i adresów e-mail. Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków naszych uczniów związanych z ich aktywnością w naszej szkole (np. zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń
  organizowanych przez szkołę itp.). Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z umowy o świadczenie usług edukacyjnych;
 3. dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celu realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym przekazywania Państwu bieżących informacji związanych z postępami dziecka, funkcjonowaniem szkoły oraz procesem nauczania (np. materiałów edukacyjnych, wskazówek, informacji o organizowanych przez szkołę wydarzeniach).
  • w celu marketingu usług własnych – w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach oraz usługach oferowanych przez nas;
 4. podstawą przetwarzania jest zgoda opiekuna prawnego, wyrażona na piśmie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić świadczenie przez nas niektórych usług.
 5. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwa z naszych usług oraz dziesięć lat po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmą Państwo decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.
 6. posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);
 8. podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub
  wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług lub rozwiązanie umowy o świadczenie
  usług edukacyjnych;
 9. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Szkole Języków Obcych Eureka Piotr Sobczak i nie będziemy udostępniać Państwa danych podmiotom trzecim.
 10. wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
eurekaPolityka prywatności